19.05.2006.GOD.
AKADEMIJA ''IVO ANDRIĆ'' PONOVO PIŠE OTVORENO PISMO MIROSLAVU LAJČAKU
Očigledne neregularnosti referenduma
 

  

    

    Akademija "Ivo Andrić'' je javno zapitala i upozorila predstavnika EU kao vrhovnog posmatrača na referendumu u Crnoj Gori gospodina Miroslava Lajča da li je on povodom učešća predsednika zajedničke države SCG na strani separatista umesto da štiti zajedničku državu zašto se zakleo i zašta ga obavezuje Ustav je očigledna neregularnost referenduma, ali ne samo to. Neregularno je takođe i učešće na referendumu kompletne vlasti premijera Mila Đukanovića sa svim ministrima i brojnim članovima aparata, a na strani bloka za nezavisnost jer oni svi uživaju plate i putne dodatke novcem delimično i pristalica unionista iz bloka za zajedničku državu, jer iz njihovih poreskih uplata se stvara budžet za te plate i dodatke Mila i njegove vlasti. Oni su apsolutno morali ostati neutralni ili se za vreme trajanja predreferendumskog porcesa i samog referenduma odreći svih tih prinadležnosti koje proizilaze iz novca poreskih obveznika unionista.
Shodno tome mnogi unionisti pojedninačno i kolektivno zbog ovih očitih neregularnosti, a u slučaju poraza na referendumu, imaće elementarno pravo da angažuju domaće i strane vrsne advokate i zatraže RAČUN ZA SVOJE NA POGREŠNOJ ZA NJIH STRANI POTROŠENE PARE. I naravno, takođe upozorava Akademija ''Ivo Andrić'' da zatraže ponavljanje referenduma bez neregularnosti.

* Predsednik i osnivač Akademije "Ivo Andrić" književnik Radomir Smiljanić
* Direktor medijsko informativno edukativne službe Akademije "Ivo Andrić" Velimir Isaković

Beograd
19.05.2006.

 

Predhodno pismo:

11.05.2006.GOD.
Predsednik države SCG na mitinzima javno razbija tu državu
Otvoreno pismo akademije "Ivo Andrić" Miroslavu Lajčaku izaslaniku Havijera Solane na referendumu u Crnoj Gori
>>>